Zoeken

wordt het toch nog gezellig

Maand

januari 2016

De Nederlandse politiek is door en door corrupt

De verwevenheid tussen de politiek en de belangen van het bedrijfsleven is dusdanig uit de hand gelopen dat de democratie veel te vaak buitenspel staat. Het thema corruptie is in Den Haag onbespreekbaar en ondertussen lijkt de Eerste Kamer meer op een lobbyclub dan op een senaat.

Trêveszaal
Trêveszaal, Den Haag

In en rond het Binnenhof is machtsverstrengeling de normaalste zaak van de wereld. De achterkamertjes zijn uitgewoond en stinken naar slappe was. De democratie lijkt te zijn bezweken onder het gewicht van de draaideur waardoor politici in en uit lopen. Op het ene moment zijn ze lobbyist voor een machtig bedrijf en even snel wordt die functie ingeruild voor een baantje bij de overheid. Zakelijke belangen staan daarbij centraal en er is weinig transparantie te bekennen. Corruptie betaalt goed. Bedrijven met een welgevulde portemonnee kopen simpelweg politieke invloed en zijn niet te beroerd om partijkassen te spekken.

In 2010 stortte een bedrijf dat adviezen geeft over corporate finance een donatie van 100.000 euro in de campagnekas van het CDA. Dit leidde tot een klein relletje zonder consequenties. Donaties aan politieke partijen zijn in Nederland niet verboden maar cadeautjes die hoger zijn dan 4.538 euro moeten gemeld worden in het jaarrapport van de partij. Het CDA hield het steekgeld buiten de boeken en beloofde de suikeroom anonimiteit. De Christendemocraten overtraden ongegeneerd de wet en nog steeds weten we niet wie deze weldoener is geweest. Wat we wel weten is dat Jan Peter Balkenende na de verkiezingsnederlaag van 2010 in dienst trad als raadsman bij Ernst & Young, een accountantskantoor dat bedrijven adviseert over belastingontduiking.

In een VN verdrag ter bestrijding van omkoperij, dat ook door Nederland is ondertekend, wordt de term corruptie niet echt duidelijk gedefenieerd. Onze bestuurders maken met veel plezier misbruik van deze wazigheid en nemen alle ruimte voor vrij spel. Wel zijn er enkele uitwassen van de Haagse speeltuin verboden zoals, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen. Ook de rechterlijke macht knijpt als het nodig is een oogje dicht. Rechters zijn verplicht om hun bijbaantjes te melden, maar van 39 rechters weten we dat zij hun nevenfucties niet hebben opgegeven. De machten houden elkaar zwijgend de hand boven het hoofd en kijken regelmatig de andere kant op. Corruptie kost de burger geld. Om hoeveel het precies gaat weet niemand, maar volgens een onderzoek van de Europese Commissie zijn 25% van de kosten voor infrastructurele werken corruptiekosten. Dit geld komt rechtstreeks uit de schatkist en belandt in de beurzen van het old boys network. Dankzij de bouwfraude, Betuwelijn, Fyra en de hogesnelheidslijn zijn een aantal heren in maatpakken op jouw kosten riant naar de hoeren geweest.

Omdat politici maar al te goed weten hoe ze een financieel slaatje uit hun macht kunnen slaan heeft corruptiebestrijding geen enkele prioriteit in Den Haag. De regering vindt het dan ook niet nodig om artikel 12 uit het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Dit artikel gaat over de handel in macht en invloed. Een onafhankelijke instantie die corruptie bestrijdt moet er op toezien dat in Europa alle zaken eerlijk verlopen. Niet in Nederland. En zo is het mogelijk dat Jack de Vries (CDA), destijds staatssecretaris van Defensie, en dé man die de aankoop van de peperdure JSF straaljager door de Tweede Kamer loodste vervolgens zelf in dienst is getreden van de JSF-lobby.

Jack de Vries JSF
Jack de Vries (CDA), oud staatssecretaris van Defensie en JSF lobbyist.

In de Eerste Kamer houden vrijwel alle fractievoorzitters er goed betaalde functies op na. CDA fractievoorzitter Elco Brinkman is de voorzitter van lobbyclub Bouwend Nederland en zit vuistdiep in de belangenverstrengeling. Een andere profiteur, Roger van Boxtel (D’66), mocht ook plaatsnemen in de Senaat nadat hij jarenlang als bestuursvoorzitter voor zorgverzekeraar Menzis had gewerkt. Drie keer raden wiens belangen hij in Den Haag behartigt. André Rouvoet (CU) werd na zijn politieke loopbaan voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Is er nog iemand verbaast over de macht van de zorgverzekeraars in dit land? Van premier Rutte (VVD) is het algemeen bekend dat hij een kwekeling is van Unilever en voordat oud-minister van financiën, Wouter Bos (PVDA), de politiek in ging maakte hij carrière bij oliemaatschappij Shell. Denk ook nog eens terug aan Camiel Eurlings en hoe gemakkelijk hij naar de functie als president-directeur van KLM gleed. Hij heeft er tijdens zijn baantje als minister van Verkeer en Waterstaat vast z’n best voor gedaan.

Als je denkt dat we in een democratisch land leven dan zit je er mijlenver naast. Nederland is een corpocratie waarin de volksvertegenwoordiging en de ambtenarij volledig in dienst staan van welke goedbetalende lobby dan ook. Als het aan de politiek ligt dan moet dit vooral zo blijven. Een democratisch gekozen staatshoofd, burgemeester, regeringsleider of commissaris van de koning zit er echt niet in. Het gezelschap doet de selectie liever zelf. Er wordt ook geen lobbyregister bijgehouden waarin we kunnen zien welke politicus dineert met welke lobbyist. Vergaderingen vinden achter gesloten deuren plaats en worden pas besproken in de Tweede Kamer als ze heimelijk zijn afgehamerd. Als alle vergaderingen openbaar zouden zijn dan werden we een hoop wijzer. De vermenging van de politiek met zakelijke belangen is zuivere corruptie, maar… als een uitkeringsgerechtigde een administratief foutje maakt dan zijn de pas echt de rapen gaar! Nederland is een staat van ontbinding.

Café Weltschmerz, Erik de Vlieger met Syp Wynia over #Lobbycratie. Deel 1

SG Archief | Occupy: Corruptie | Michel van Hulten

Lees ook: Fraude en machtsmisbruik, de VVD is een boevennest

Advertenties

Helft schaliegas-producenten op rand van de afgrond

De lage olieprijzen zorgen er voor dat het niet langer rendabel is om olie of gas uit diep liggend gesteente te halen. Het zogenaamde fracking is momenteel onbetaalbaar.

fracking

De prijs van een vat ruwe olie is gedaald tot rond de 30 Dollar. Een prijs waarvoor oliemaatschappijen het spul bijna niet meer kostendekkend uit de grond krijgen. Analisten denken dat de olieprijs voorlopig nog wel even aan de lage kant blijft. Sommigen verwachten zelfs dat het richting de 20 Dollar per vat gaat. De olieprijs staat al maanden onder druk omdat wereldwijd de vraag naar ruwe olie terugvalt en Saoedische oliemaatschappijen hun productie kost wat kost op peil houden. Dit zorgt voor een overaanbod en hierdoor zijn de prijzen ongeveer 70 procent gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in de zomer van 2014.

Voor producenten die de gewraakte fracking-methode gebruiken, om olie of gas met behulp van chemicaliën uit diep liggend gesteente te halen, breken barre tijden aan. Fracking is aanzienlijk duurder dan oliewinning uit conventionele bronnen. Een analist verklaarde aan de zender CNBC dat fracking alleen rendabel is vanaf 70 Dollar per vat. “De helft van de huidige producenten hebben op dit ogenblik geen bestaansrecht. Zelfs met het door optimisten voorspelde prijsherstel van tussen de 50, 60 Dollar, blijft het moeilijk. Ze hebben minimaal 70 Dollar per vat nodig om te overleven.” De analist verwacht dat de helft van de Amerikaanse schalieolie producenten over de kop gaat als de prijs niet snel aantrekt.

Volgens deze analist houdt Saoedi-Arabië de olieproductie op het oude peil om zo de Amerikaanse schalie-producenten een hak te zetten. De Saoedi’s zorgen ook voor economische misère in Rusland en Iran, die beiden afhankelijk zijn van inkomsten uit olie.

CNBC, Half of US shale drillers may go bankrupt: Oppenheimer’s Gheit

Nieuwe politie software stelt jouw persoonlijke dreigingsniveau vast

Het aantal mogelijkheden waarmee de politie surveilleert op het web neemt met het jaar toe. Nu is er software die in staat is om van iedereen zijn of haar persoonlijke dreigingsniveau te bepalen. Hoe gevaarlijk ben jij?

data center

De software wordt al volop gebruikt in de VS en heet Beware. Het onderzoekt een bepaald adres, retourneert de namen van de bewoners en scant deze tegen een reeks van beschikbare gegevens. Een kleurcode geeft vervolgens het dreigingsniveau aan: Groen, geel of rood.

Hoe de ontwikkelaar van Beware, de firma Intrado, tot de score komt en welke algoritmen ze gebruikt is bedrijfsgeheim. Zeker is dat er een greep wordt gedaan in miljoenen databases, in je posts op social media en je online netwerk. Intrado omschrijft in haar promotiemateriaal dat Beware kan onthullen dat de inwoner van een bepaald adres een oorlogsveteraan is die lijdt aan een post-traumatische stress-stoornis. De software diept ook het strafblad van de persoon op en maakt melding van zorgwekkende berichten die hij of zij op Facebook heeft geplaatst.

De controle over big data heeft de marketing van grote multinationals revolutionair veranderd. De kennis waarmee onze gangen worden nagegaan en opgeslagen wordt nu doorverkocht aan politie en justitie. Volgens politiechef Jerry Dyer in het Amerikaanse Fresno geeft de software hen een idee van wat ze op een bepaald adres kunnen verwachten. “Onze agenten worden geacht om zoveel mogelijk te weten en het ongeziene te zien,” zegt Dyer. “In een split-seconde moeten op basis van beperkte feiten beslissingen worden genomen. Hoe meer informatie je dan kan putten uit allerlei informatie, des te veiliger kun je reageren.”

Maar niet iedereen is gerust op de nieuwe techniek. “Dit soort surveillance kan mensen alleen al verdacht maken omdat ze hun mening op internet uiten,” aldus Matt Cagle van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU. “Social-mediamonitoring is een onderdeel van ongecontroleerde surveillance. Het is weer een surveillancetool die zonder transparantie of aansprakelijkheid wordt gebruikt.”

Rob Navarro, een burgerrechten advocaat, is bezorgd over Beware. Hij is bang dat het uitbesteden van de beslissing of een persoon wel of geen bedreiging vormt voor problemen gaat zorgen. Het feit dat alleen de firma Intrado, niet de politie of het publiek, weet hoe Beware tot zijn conclusies komt vindt hij verontrustend. Ook vreest hij dat een onschuldige post op Facebook of Twitter iemands dreigingsniveau ten onrechte zou kunnen verhogen met alle gevolgen van dien. “Het is een zeer lompe techniek,” zegt Navarro over de kleurcode niveaus. “De politie zou alles behalve een bedreiging moeten worden voor de burger.”

Of de politie in Nederland ook gebruikt maakt van deze innovatie is onbekend.

The Washington Post, the new way police are surveilling you: Calculating your threat ‘score’

Security.nl, privacygroep VS bezorgd over social-mediasurveillance politie

Wereldeconomie knarsend tot stilstand; geen vrachtschepen op Atlantische Oceaan

Het afgelopen weekend is er voor het eerst geen enkel vrachtschip gesignaleerd op de Atlantische Oceaan. Terwijl wereldwijd de beurzen bezig zijn aan hun vrije val stagneert de wereldhandel.

Vesselfinder
vesselfinder.com

Vrachtschepen liggen aan wal en wachten op voldoende goederen om de oversteek te maken. Een reder vertelde aan website Zerohedge dat hij momenteel geen schepen op zee heeft. Zou hij toch uitvaren dan betekent dit een onherroepelijk verlies. Wanneer we de maritieme trackingwebsite Vesselfinder raadplegen zijn we getuige van een uitgestorven oceaan. De handel tussen Europa en Noord Amerika is volledig tot stilstand gekomen. De Baltic Dry Index, een graadmeter van het vervoer van belangrijke grondstoffen over zee, was sinds de vorige maand al op een record-dieptepunt en is de afgelopen week nog verder gezakt.

De doodsimpele reden is dat er nog steeds weinig of geen vertrouwen is in economisch herstel. Retailers houden de voorraden minimaal op peil. Op hun beurt hebben fabrikanten weinig te produceren en worden er geen grondstoffen besteld. De vrachtschepen blijven nu voor anker.

De wereldeconomie zakt langzaam weg. De een na de andere luchtbel stijgt op uit het drijfzand. Met draaiende geldpersen hoopt de Europese Centrale Bank zich een weg uit de malaise te drukken terwijl op hetzelfde moment de beurzen wereldwijd kelderen. Met name in China vindt al enkele maanden een heftige correctie plaats. De banken hebben daar te horen gekregen dat ze geen Amerikaanse dollars meer mogen kopen en tal van Chinese miljardairs zijn spoorloos verdwenen. Ook vandaag doken de beurzen weer diep in het rood.

In 2008 tijdens de start van de financiële crisis gebeurde iets soortgelijks. Drie dagen lang lag de wereldwijde scheepvaart stil omdat rederijen niet zeker wisten of de ontvangers wel kredietwaardig genoeg waren. Die crisis werd in de VS afgewend door een enorme hoeveelheid geld bij te drukken. Het was een tijdelijk uitstel van executie. Een volgende financiële crisis zou wel eens veel heftiger kunnen zijn.

Let de komende tijd op lege schappen in je supermarkt.

Zerohedge, “Nothing Is Moving,” Baltic Dry Crashes As Insiders Warn “Commerce Has Come To A Halt

Lees ook: Deze clandestiene groep bankiers regeert de wereld

Deze clandestiene groep bankiers regeert de wereld

Er bestaat een geheime wereldregering die buiten het zicht en zonder democratische controle beslist over jouw toekomst. Vanuit een toren die ook wel de Toren van Basel wordt genoemd genieten de bankiers van de BIS (the Bank of International Settlements) van een prachtig uitzicht over Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de rest van de wereld.

BIS toren van Basel
BIS toren in Basel, Zwitserland

In de toren aan de Centralbahnplatz in het Zwitserse Basel komen om de maand de meest vooraanstaande centrale bankiers ter wereld samen en gaan achter gesloten deuren in conclaaf. Onder hen bevinden zich Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve, Mark Carney, gouverneur van the Bank of England en de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi. De vergadering vindt steevast plaats op de zondagavond en de daaropvolgende maandag. Een vloot limousines haalt de bankiers op van de luchthaven in Zürich en brengt hen naar het bouwwerk. De eerste bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Enkele aanwezigen hebben medewerkers meegenomen die tijdens het vertrouwelijke conclaaf zwijgzaam mogen toehoren. Als de vergadering is beëindigd, worden de medewerkers verzocht de toren te verlaten en begeven de bestuurders zich naar het diner op de achttiende verdieping waar het échte werk begint. Het eten en de wijnen zijn grandioos. Alles wat gezegd wordt aan de eettafel blijft binnenskamers en mag nergens worden herhaald. Peter Akos Bod, een voormalig gouverneur van de Nationale Bank van Hongarije laat weten dat de gesprekken vooral gaan over de kwaliteit van de wijn en over de domheid van de ministers van Financiën. “Als je geen kennis van wijn hebt kun je beter niet meedoen aan deze gesprekken.”

Het geheime conclaaf van de centrale bankiers speelt een cruciale rol in de voortgang van de wereldwijde financiële crisis. “Tijdens deze crisis is de BIS een zeer belangrijke ontmoetingsplaats”, zegt Mervyn King, oud gouverneur van the Bank of England. “We staan voor ongeziene uitdagingen. We beraden ons over welke instrumenten we moeten inzetten wanneer de rente rond het nulpunt staat en hoe we ons beleid moeten communiceren. Thuis bespreken we deze zaken ook met onze medewerkers, maar het is erg waardevol om hier samen te komen en te praten onder elkaar”.

Hjalmar Schacht
Hjalmar Schacht, Nazi minister van Economische Zaken van 1934 tot 1937

De BIS werd opgericht in 1930 met als doel de herstelbetalingen te regelen na de schade die was aangericht door Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Een van de oprichters was een bewonderaar van Adolf Hitler, Hjalmar Schacht. Hij was tijdens het bewind van de Nazi’s Duits minister van Economische Zaken en omschreef de BIS als, “mein Bank”. De bank werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om geld wit te wassen voor de Nazi’s en financierde Hitlers oorlogsmachine. De alliantie met de Nazi’s bleef niet onopgemerkt in Washington en Londen, maar uiteindelijk vond men het urgent genoeg om de BIS in bedrijf te houden vanwege haar internationale financiële netwerk.

In de jaren tachtig huisvestte het BIS-gebouw de Delors-Commissie (Jacques Delors was voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 1994). De commissie vergaderde niet zoals gebruikelijk in haar Brusselse hoofdkwartier maar week uit naar de toren van Basel. Onder het toeziend oog van de BIS werd de weg vrij gemaakt voor de introductie van de Europese Monetaire Unie en de invoering van de Euro. De BIS stond ook aan de wieg van het Europees Monetair Instituut (EMI), de voorloper van de ECB. De president van de EMI was Alexandre Lamfalussy, een invloedrijke econoom die vorig jaar overleed en die bekend stond als de vader van de euro. Voordat hij plaatsnam op het pluche van het EMI in 1994 was hij economisch adviseur van de BIS en werd er daarna algemeen directeur.

Vandaag de dag is het belangrijkste doel van de BIS het onderhouden, monitoren en uitbreiden van het mondiale financiële systeem. 58 centrale banken hebben zich inmiddels aangesloten en oefenen meer macht uit dan welke politicus ook. De BIS opereert onafhankelijk, staat boven elke wet en hoeft nergens verantwoording af te leggen. Van de vergaderingen worden geen notulen bijgehouden en haar managers genieten een speciale status, vergelijkbaar met die van diplomaten. Dit betekent dat hun tassen niet kunnen worden doorzocht en hun papieren onschendbaar zijn. Alle BIS-ambtenaren zijn levenslang immuun voor het Zwitsers recht en verdienen daarnaast een royaal en belastingvrij salaris. Zwitserse autoriteiten hebben geen toegang tot de toren. Het doen en laten van de BIS en haar medewerkers onttrekt zich aan elke democratische controle. “Centrale bankiers lijken machtiger dan politici”, schreef de Economist, “het lot van de mondiale economie ligt in hun handen”. Naast een hermetisch afgesloten schuilkelder wordt er in de kerkers van de toren ook een aardige hoeveelheid goud bewaard. Volgens een rapport uit 2005 (het laatst bekende) zou het gaan om 712 ton. Wie de klanten van de bank zijn is onbekend.

De financiële geboden die de machtige BIS-kerk wereldwijd oplegt worden de Basel Akkoorden genoemd. Dat hiermee economieën ten gronde worden gericht is voor het eerst echt duidelijk geworden in 1988. Een Basel Akkoord verhoogde toen de kapitaaleisen voor banken van 6% naar 8% en deze moesten hun buffers vergroten. Japan was op dat moment ’s werelds grootste schuldeiser maar de Japanse banken bleken minder goed gekapitaliseerd dan hun internationale collega’s. De nieuwe eis dwong hen om de kredietverlening in te perken en had een diepe recessie als gevolg zoals we die tegenwoordig in het Westen zien. Huizenprijzen kelderden en hypotheken kwamen onder water te staan. Een neerwaartse spiraal was het gevolg met als klap op de vuurpijl een totaal faillissement van de Japanse banken die hals over kop moesten worden genationaliseerd.

De Basel Akkoorden dwingen landen er toe om massaal in de pas te lopen en zo de financiële markten te dienen, ongeacht de specifieke behoeften van elke economie afzonderlijk. Nationaal beleid wordt blootgesteld aan de perverse prikkels van particuliere financiële instellingen en dus moeten regeringen de internationale kapitaalmarkt op om zo de begroting met geleend geld sluitend te krijgen. Landen veranderen in schuldenlanden en worden gedwongen om hun bezittingen aan investeerders te verkopen zodat ze de rente op de lopende leningen te kunnen betalen. Dit leidt altijd tot ontslagen, bezuinigingen, koopkrachtdaling en een vicieuze cirkel waardoor de economie verder krimpt. De bankiers en hun politieke misdienaars noemen dit hervormingen.

Zo is de verdeelsleutel van de mondiale welvaart georganiseerd. Het geld stroomt naar boven, naar de kringen voor wie het nooit genoeg is. Centrale bankiers zien zichzelf graag als de hogepriesters van financiën, als technocraten die toezicht houden op geheimzinnige monetaire rituelen. De financiële liturgie wordt alleen begrepen door een kleine zichzelf selecterende elite. Bankenprofeet en founding father van de financiële wereld Mayer Amschel Bauer Rothschild zei in 1791: “Laat mij de valuta van een natie beheren, en ik geef er niet om wie de wetten maakt”.

Over de volgende move van de BIS wordt gespeculeerd, er zou een wereldmunt in de maak zijn. Het juiste moment om deze munt te introduceren op het mondiale toneel vereist een gedetailleerde timing. Allereerst moeten wereldwijd alle valuta en andere waardepapieren dusdanig kelderen in hun waarde dat er chaos ontstaat op de financiële markten en ook op straat. En dan… komen de hogepriesters van de BIS op het juiste moment met dé oplossing, een wereldmunt. Deze munt zal alleen digitaal voorhanden zijn en zo kan vanaf dat moment de financiële wandel van elk mens individueel gemonitord worden. De voorloper is er al en wordt SDR (Special Drawing Rights) genoemd. Maar het blijft gissen. Er wachten immers geen journalisten voor de ingang van dit schaduwrijk. De straten van Basel lijken leeg en kalm in het avondlicht. Achter de gesloten gordijnen van gecapitonneerde achterkamers voert de politiek zwijgend de decreten uit. De tentakels van het clandestiene gezelschap strekken zich uit tot in je woonplaats en kerven sporen met digitale nummers die via je slaapkamer doorlopen tot in je hoofd. 666

Zerohedge, Meet The Secretive Group That Runs The World

The Economic Collapse Blog, Who Controls The Money?

GlobalResearch, The Tower of Basel: Secretive Plans for the Issuing of a Global Currency

ECB: “Er is geen plan B”

De geldpers van de Europese Centrale Bank draait overuren. Elke maand wordt er zo’n slordige 60 miljard Euro bijgedrukt in de hoop de economie aan de praat te krijgen. “Er is geen plan B, er is maar één plan,” aldus Peter Praet, de tweede man van de ECB.

One million Euro

Het enige plan van de ECB om de alsmaar langzamer draaiende economie aan te jagen is de geldpers. Door dit paardenmiddel in te zetten hoopt men op een hogere inflatie zodat banken meer ruimte krijgen om weer eens wat uit te lenen. Maar vooralsnog blijft het gewenste resultaat uit. De persen draaien nu al een jaar op volle toeren en Praet geeft toe dat het beleid nog niet succesvol is geweest.

“Er gebeuren allerlei zaken die de inflatie naar beneden drukken, zoals bijvoorbeeld de daling van de olieprijzen of de mindere economische prestaties van de groeilanden. We hebben beslist om ons beleid alvast tot maart 2017 te handhaven. We moeten wel opletten dat we door het verschuiven van die horizon de geloofwaardigheid van de ECB niet in gevaar brengen.”

Praet vindt dat politici nu aan zet zijn. Volgens hem moeten strenge hervormingen doorgevoerd worden en staatsschulden afgebouwd. Nogal wat Europese landen hebben moeite om de begroting op orde te krijgen en lenen elk jaar geld bij. De schulden stapelen zich eerder op dan dat ze minder worden. Daarnaast houdt de ECB de rente extreem laag met gevaarlijke bijwerkingen, spaarders steken hun geld liever in aandelen of vastgoed die de prijzen opdrijven en overwaarde tot gevolg hebben.

“Het beleid van de ECB heeft ongetwijfeld onbedoelde gevolgen. In sommige landen bestaat het risico dat de immobiliënprijzen of sommige financiële markten en beurzen te snel of kunstmatig stijgen. We volgen dat nauwgezet op en indien nodig kan er worden ingegrepen om zeepbellen te voorkomen.”

De ECB is van plan om voorlopig zo’n 1.500.000.000.000,- euro uit de drukpers te laten rollen en hoopt dat de inflatie volgend jaar tegen de twee procent zit. Zo niet dan is er geen plan B om het Europroject op de rails te houden.

Knack, ‘Nooit gedacht dat we 1.500.000.000.000 euro zouden moeten bijdrukken’

Associatieverdrag Oekraïne is op 1 januari al van start gegaan

 

Heeft iemand de kleine lettertjes uit het associatieverdrag met Oekraïne gelezen? In ieder geval niemand bij NOS of Nieuwsuur. Het referendum ten spijt maar terwijl u aan de oliebollen zat is het belangrijkste deel van dit verdrag al in werking getreden. De EU en Oekraïne vormen nu een vrijhandelszone.

Mark Rutte tekent associatieverdrag Oekraïne, 21 maart 2014
Rutte tekent het associatieverdrag met Oekraïne, 21 maart 2014

Weer is de kiezer nauwelijks geïnformeerd door politiek en media. Op vrijdag 21 maart 2014 tekende premier Rutte en zijn Europese collega’s het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Op datzelfde moment werden in Den Haag de laatste voorbereidingen getroffen voor de nucleaire top met als special guest president Obama. De media hadden het er maar druk mee. Zoveel grote jongens in Nederland, dat maken we nooit mee in onze moerasdelta. De kleine lettertjes waaronder Rutte zijn krabbel moest zetten bleven op die dag onderbelicht.

Sinds afgelopen vrijdag vormen de EU en Oekraïne een vrijhandelszone, ofwel een Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Dit betekent dat Europese bedrijven en banken toegang krijgen tot de Oekraïense markt en vice versa. Importtarieven en andere handelsbarrières worden opgeheven. Daarnaast heeft Oekraïne zich verplicht om haar gecorrumpeerde economie te hervormen naar Europese standaarden, ook al lijkt alles er op dat het eerder andersom is. Om het land te helpen met het omvormen van de economie hebben de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een programma opgetrokken om het Oekraïense midden en kleinbedrijf de komende jaren te subsidiëren en te financieren. Ja, dit wordt gedaan met uw geld. Een bijdrage van tenminste 100 miljoen Euro komt uit de Brusselse schatkist.

Volgens de Europese Commissie zal deze bijdrage naar verwachting één miljard aan nieuwe investeringen door het Oekraïense midden en kleinbedrijf opleveren. Deze investeringen worden gefinancierd door de EIB en de EBRD. Juist. Ook hier gelden de toverwoorden: Steek u in de schulden, geen enkel probleem, zo lang u maar bij Europese investeringsbanken leent. Met dit geleende geld zal het Oekraïense mkb voornamelijk goederen, diensten en kennis uit de EU (ofwel Duitsland) moeten aankopen. De financiële wereld en haar politici geloven nog steeds heilig dat je economische groei met geleend geld kunt financieren.

En zo keert het land terug naar de orde van de dag en wordt het verder uitgehold. Het associatieverdrag is niet meer dan een truc om de invloed van die gevaarlijke Russen buiten de deur te houden en verder in te perken. Of de Nederlandse bevolking dit verdrag op 6 april wel of niet goedkeurt maakt geen bal uit. Het DCFTA is in werking en dat is het enige wat telt. Andere en grootschaligere vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA en TISA) wachten vol ongeduld op de handtekening van Rutte en zijn ambtsbroeders.

Je kunt in deze tekst het woord Oekraïne ook vervangen door Georgië of Moldavië. De EU heeft met deze landen dezelfde overeenkomsten gesloten en zal dit in de nabije toekomst ook met Armenië, Azerbeidzjan, en Wit Rusland beklinken. De DCFTA’s met Georgië en Moldavië zijn al sinds 1 september 2014 in werking.

The trade part of the EU-Ukraine Association Agreement becomes operational on 1 January 2016

Kamerbrief over de relaties tussen de EU en Oost Europa (PDF)

Fraude en machtsmisbruik, de VVD is een boevennest

Tientallen VVD prominenten zijn de afgelopen jaren beschuldigd van fraude, illegaal declaratiegedrag, corruptie, stalking, aannemen van steekpenningen en verduistering. De lijst is lang. Een greep uit de aaneenschakeling van schandalen doet de vraag rijzen of de VVD nog wel een politieke partij is.

Van_Rey
Jos van Rey

Vorige week was het weer raak. VVD-raadslid Rolf Zincken uit Weert werd opgepakt na de mishandeling van een plaatselijke ondernemer. De man moest behandeld worden in het ziekenhuis. Een week eerder was Anouchka van Miltenburg teruggetreden omdat ze als Tweede Kamervoorzitter de bewindslieden Ivo Opstelten en Fred Teeven in bescherming nam door klokkenluidersbrieven door de schredder te halen. Opstelten en Teeven traden in maart 2015 af naar aanleiding van de witwaszaak rond crimineel Cees H.

In 2015 waren er in totaal zeventien VVD-ers in opspraak. De bekendste zaak is die van Mark Verheijen. Als Limburgs gedeputeerde declareerde hij onterecht duizenden euro’s bij de provincie en raakte zo beschadigd dat hij zijn zetel in de Tweede Kamer opgaf. VVD raadslid Kathalijne de Kruif uit Stichtse Vecht belandde in de cel op verdenking van hennepteelt en witwassen. Uit telefoontaps blijkt dat ze samen met haar partner een wietplantage onderhield. “Jeroen is even plantjes water geven. Mag ik natuurlijk niet door de telefoon zeggen, maarruh…” Door deze uitglijder kwam ook aan het licht dat voormalig burgemeester van Stichtse Vecht Rob Bats en oud-wethouder Piet Ploeg, beiden VVD, hebben geprobeerd de burgemeestersbenoeming in het voordeel van Bats te beïnvloeden. Wethouder Huub Eitjes van Maassluis viel van zijn voetstuk toen gemeentelijke betalingen door zijn departement aan het bedrijf van zijn broer aan het licht kwamen. Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Als verantwoordelijk provinciaal bestuurder voor ruimtelijke ordening onderhield hij nauwe banden met ondernemers in de vastgoedwereld die naadloos overliepen in het aannemen van steekpenningen. Bijbaantjesman en inmiddels oud-senator Loek Hermans is veroordeeld voor wanbeleid bij thuiszorgorganisatie Meavita dat in 2013 failliet ging. Hermans was president-commissaris en greep niet in toen de organisatie geld stak in een televisiezender en in zorgcentra in het buitenland. Gedeputeerde Twan Beurskens drukte tegen de zin van de toezichthouders van de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen een miljoenendeal door voor een nieuw logistiek centrum van de firma Rockwool in Roermond. Waarom? Niemand mag het weten. Een verzoek door regionale omroep L1 om stukken in te zien via de Wet Openbaarheid Bestuur werd geweigerd. En dan loopt er nog een onderzoek door de FIOD naar Gouds VVD prominent Jan van de Graaf. Hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Journalisten van Follow The Money zijn een onderzoek gestart naar de relatie tussen minister van Volksgezondheid Edith Schippers en de zorgverzekeraars. Alles wijst er op dat ze naar hun pijpen danst. En als klap op de vuurpijl kreeg VVD-overblijfsel Hans Wiegel een tik op de vingers van de rechter over zijn falende voorzitterschap bij de Stichting Obligatiehouders Bouwhuis Vastgoed Apeldoorn. Hij hield cruciale informatie achter waardoor beleggers naar zo’n 7,8 miljoen euro mochten fluiten.

Dit was de reeks van 2015. Aanvoerder in de lijst is nog altijd oud VVD-senator Jos van Rey. Het proces tegen de van corruptie beschuldigde oud loco-burgemeester van Roermond begint in de lente van dit jaar. En ook sluimert nog steeds het schimmige rookgordijn dat Joris Demmink omringt. De voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens. De aantijgingen stapelen zich op en de Amsterdamse rechtbank heeft een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor van een voormalig jongensprostitué toegestaan.

Het wanbeleid, de fraude en afpersing die aan de oppervlakte komen zijn waarschijnlijk niet meer dan het topje van de ijsberg. De VVD behartigt de belangen van het bedrijfsleven en de penoze en laat zich daar royaal voor belonen. Dat deze gezellige lobbyclub nog steeds deel mag nemen aan verkiezingen zegt iets over de verrotting van ons democratische systeem. De bovenwereld is overgenomen door de benedenwereld en graait over de hele aardbol in de staatskassen alsof het een aard heeft. De bankier van Wallstreet is koning en de VVD is zijn Nederlandse handlanger. Of het nu Gerrit Zalm is die in de jaren negentig in opdracht van Wallstreet een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad verpatste, of Neelie Kroes die na tien jaar Europese Commissie in dienst trad als bijzonder adviseur bij Bank of America Merrill Lynch, vroeg of laat gaat de beerput helemaal open. Tot die tijd is ‘pakken wat je pakken kan’ de lijfspreuk van de VVD. Fuck het volk.

Lees: Deze clandestiene groep bankiers regeert de wereld.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: